Jiangxi Fangzun Pharmaceutical & Chemical Co.,Ltd

About Jiangxi Fangzun Pharmaceutical & Chemical Co.,Ltd
  • CN
  • 2017
    On CPHI since
Contact info
  • Gold Dui,Industries Park,Shanggao Town, Yichun? Jiangxi, ,Shanggao Town,, 336400, YICHUN, Jiangxi, China